YKK Katalog metalnih drikera sa bradavicom i plastičnih drikera

YKK proizvodi sistem metalnih drikera sa bradavicom u tri veličine funkcionalnih delova. Najmanji sistem se najčešće koristi u proizvodnji galanterije, dok se srednji i veći sistem koriste za laku i težu konfekciju. Sistem plastičnih drikera PLANCER koristi se u proizvodnji kućnog tekstila i lake konfekcije.

Preuzmi 2.44 MB