YKK Katalog veličina kapica za metalne drikere

Svi YKK sistemi drikera se mogu proizvesti sa različitim veličinama kapica. Katalog nudi pregled svih veličina.

Preuzmi 307 KB